Anugraha, anugraha, anugraha अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रहAnugraha, anugraha, anugraha

  • Home
  • Content
  • Songs
  • Lyrics
  • Anugraha, anugraha, anugraha अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रहAnugraha, anugraha, anugraha
हिन्दी English

अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह
परमेश्श्वरका अनुग्रह…………. 2.

पापोसे बचाता हमे, नवजीवन देता हमे…..2.
वचनसे संभालता हमे, विश्राम देता हमे…..2.
लहुसे धोता हमे, छुटकारा देता हमे…….2.
आत्मासे जिलाता हमे, समर्थ देता हमे….2.

Anugraha, Anugraha, Anugraha
parmeshwar ka anugraha...(2)

paapon se bachata hamhe, navjeevan deta hamhe...(2)
vachnose sambhala hamhe, visharam deta hamhe..(2)
laahu se dhota hamhe, chutkara deta hamhe..(2)
atmase jilata e hamhe, samarth deta hamhe...(2)

सेवकाई में भेंट भेजकर सहभागी बनें

Bank : Union Bank || A/C No. 178010100035225 || IFSC : UBIN0817805 || Google Pay, Paytm, PhonePe - 9592485467
बंद करें
सेवकाई में भेंट भेजकर सहभागी बनें